top of page

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Neden Bu Metni Gönderiyoruz?


HW Club Danışmanlık Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi (‘’Şirket’’) olarak, sebzetarifi.com internet sitesi ‘’Site’’ aracılığıyla yürüttüğümüz e-ticaret faaliyetleri kapsamında, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’Kanun’’) göre ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatına sahibiz. Hem bu sıfatın bir gereği olarak hem de sizlere karşı şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet anlayışıyla bu ‘’Aydınlatma Metni’’ ile aşağıdaki konularda bilgi veriyoruz.


Hangi Konularda Aydınlatma Yapıyoruz?

 • Kimlere ait kişisel verileri işlediğimiz

 • Hangi kişisel verileri topladığımız

 • Verileri hangi amaçla işlediğimiz

 • Verileri kimlerle paylaştığımız

 • Verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi

 • Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar

1- Kimlere Ait Kişisel Verileri İşliyoruz?

Üye Müşteri: Sitemiz üzerinden üye olan müşterilerimiz

Misafir Müşteri: Sitemize üye olmadan alışveriş yapmayı tercih eden misafir müşterilerimiz

Çevrimiçi Ziyaretçi: Sitemize üye olmayan, alışveriş yapmayan, sadece Sitemizi inceleyen ziyaretçilerimiz

Satın Alınan Ürünün Teslim Edileceği Kişi: Sitemiz üzerinden yapılan alışverişin adına teslim edileceği teslimat kişisi

2- Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Aşağıda hangi alanlarda hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve işlendiğini detaylı olarak bilgilerinize sunuyoruz.

 

Sitemizi ziyaret etmeniz halinde: İnternet tarayıcı bilgisi, çerez kayıtları, IP adresi, erişim loğları, çerez yönetim paneli vasıtasıyla çerez tercihleriniz,

Üyelik oluşturmanız halinde : Ad, soyad, e-posta adresi, GSM numarası, gizlenmiş şifre, üye ID numarası,

Sipariş oluşturmanız halinde: Ad, soyad, e-posta adresi, GSM Numarası, telefon numarası, TCKN, adres bilgileri, il/ilçe bilgisi, vergi mükellefi olup fatura talep etmeniz halinde vergi kimlik numarası, kargo takip numarası, sipariş bilgileri, satın alınan ürün bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, talep/şikayet/memnuniyet bilgileri, ücret iadesi talep edip de çeşitli sebeplerle iadenin kredi/ banka kartına yapılamadığı müşterilerde IBAN veya banka hesap bilgileri, hukuki işlem bilgileri, bilgiler, fatura tarihi, fatura numarası, fatura adresi, teslimat Adresi, bireysel KEP adresi olması ve bildirilmesi halinde KEP adresi

İletişim formunu doldurmanız halinde: Ad, soyad, e-posta adresi, GSM numarası, mesaj konusu ve mesaj içeriği kayıtları

E-bültene kayıt olmanız halinde: E-posta adresi, izin kayıtları

Ticari elektronik ileti izni/açık rızası vermeniz halinde: Ad, soyad, e-posta adresi, GSM numarası, izin kayıtları, coğrafi adres bilgisi, IP adresi, cihaz bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi

Sitemizdeki çerez yönetim paneli vasıtasıyla çerezlere onay vermeniz halinde: Çerez tercihleriniz, internet tarayıcı bilgisi, çerez kayıtları

3- Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

-Sitemizi ziyaretlerinizde: Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla amaçlarıyla işlenmektedir.

-Üyelik oluşturmanız halinde: Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Sipariş oluşturmanız halinde: Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Çağrı merkezini aramanız veya iletişim formunu doldurmanız halinde: İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

-Ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde açık rızanıza istinaden: Kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla ticari elektronik ileti göndermek suretiyle işlenmektedir.

-Çerezlere onay vermeniz halinde açık rızanıza istinaden: Kişisel verileriniz reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla çerezler vasıtasıyla işlenmektedir.

İnternet sitemizin alt menüsünde yer alan ‘’Çerez Ayarları" linkine tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilere, Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

4- Verilerinizi Kimlerle Hangi Amaçla Paylaşıyoruz?

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişi ve kurumlara aktarmaktadır. Bu kapsamda veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, bankalar ve ödeme hizmet sağlayıcıları, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, lojistik ve depo hizmeti sağlayıcıları, çağrı merkezi firmaları ile uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Şirketimizin tedarikçilerine aktarılabilmektedir.

Burada belirttiğimiz bu aktarım durumlarında verilerinizin güvenliğini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra, hukuki ilişkinin karşı tarafı ile yaptığımız sözleşmelerimizi de Kanuna uyumlu olarak düzenliyoruz.

Bunlar dışında bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile olası bir hukuki ihtilaf, adli veya idari denetim ve sair hallerde savunma hakkımızın kullanılması amacıyla bizden istenen bilgiler, anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarılabilmektedir

5- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Şirketimiz yukarıda sayılan amaçlarla Kanununun 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • Yukarıda belirtilen ticari elektronik iletiler ile çerez yönetim panelinden çerez kullanımına ilişkin açık rıza vermiş olmanız hali.

Hukuki sebeplerine dayalı olarak Site, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplamaktadır.

6- Kanun Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11.maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin,

 • kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

 • aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

 • zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınızı kullanmak isterseniz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olmak koşuluyla Şirketimizin aşağıda yer alan posta, elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adreslerine başvurularınızı iletebilirsiniz:

 

HW Club Danışmanlık Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi

Posta adresi: Bitez Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:59 Bodrum/Muğla

E-posta adresi : merhaba@sebzetarifi.com

bottom of page